Træner du dine kommunikationsevner og Executive Presence?

Hvor meget tid bruger du hver uge på målrettet at udvikle dine kommunikationsevner? Lad mig gætte: Sikkert ikke ret meget, vel? Det er i grunden interessant, når en leders vej til succes og det gode liv er evnen til at kunne kommunikere og engagere. Udvikling af dine kommunikationsevner – din karisma – din Executive Presence – er helt central. Tænk

Read More »

Om ensomhed

Ensomhedsfølelsen opstår, når der er noget i dig selv, du ikke er sammen med. Det, at du skiller dig fra en del af dig selv, giver ensomhedsfølelsen. F. eks. kan du være ked af det, uden at du giver det plads, fordi du måske føler, at der ikke er rum til det i det selskab, du er i. Det kan

Read More »

Om integritet

Integritet er en persons evne og vilje til at handle selvstændigt, ærligt og redeligt uden uvedkommende eller upassende hensyntagen til nogen eller noget. Omfanget af vores integritet hænger nøje sammen med størrelsen af vores selvværd. Vores evne til at holde fast i os selv, evnen til ikke at sælge ud af os selv eller til at prostituere os er betinget

Read More »

Er du elsk-værdig?

Tiden mellem brylluppet og vores dages ende bliver sædvanligvis ikke beskrevet i eventyrene. Fokus ligger på tiden og trængslerne, der leder op til brylluppet. Det at finde den rigtige prins til prinsessen eller den rigtige prinsesse til prinsen er den store udfordring. Meget er vundet i en kærlighedsrelation, når det lykkes at finde det menneske, der føles som værende rigtigt.

Read More »

Elsker DU også dit liv?

Tik, tak, tik, tak. Tiden, vores allermest dyrbare ressource, går og går. Det gjorde den også i går, i dag, nu og måske også i morgen… Er du, som jeg, lidt oppe i alderen, vil du måske sige, at tiden ligefrem løber. Får du set det, du vil? Sætter du dine aftryk? Har du det godt med dine børn? Er

Read More »

Genvind dig selv!

Nu´ det jul igen, og nu’ det jul igen og julen varer li’ til Påske. De fleste af os kan med varme i kroppen, glædelig genkendelse og lidt vemod nynne med på den iørefaldende julesang: Nu’ det jul igen. Vi kender så udmærket sangen med dens repeterende og let bedøvende ord og melodi. Måske næsten lige så godt, som alt

Read More »

Svært for dig at sige NEJ?

Har du svært ved at sige ved at sige NEJ? Hvis ja, hvilke af nedenstående 3 kategorier spiller den mest centrale rolle for dig? SelvværdIntrojektionGrænsesætning SelvværdSelvværdet bliver funderet i den allertidligste barndom. Det etableres og påvirkesaf udefra kommende kærlighed fra især mor og far samt andre nære relationer. Som voksen er det alene den enkelte, der kan opbygge selvværdet gennem

Read More »

Nyd det – Tiden løber mere end hurtigt!

Føler du, at tiden løber? Så er det måske nu, at du skal overveje om du får brugt tiden godt nok? Måske kan nedenstående inspirere dig? Et nyt paradigmeVi gør det bedste vi kan. Vi gør det, vi har set og har lært. Men hvis det nu ikke er tidssvarende eller på mange punkter ikke er godt nok, hvad gør

Read More »

Vi er altid tiltrukket af det unikke…

Har du det også sådan? At det ikoniske, det ekstraordinære og det enkle taler til dig? Gør Verden Smukkere universet er gennemsyret af eventyrlige tegninger, som Thomas H. Nøhr og Fred Tornager har skabt i samarbejde med mig. Tegningerne er ikoniske og taler til alle, der elsker og er opvokset med eventyr. Tegneserieuniverset er valgt, fordi det går direkte ind

Read More »

Om selvværdsparadigmet

Selvtillidsparadigmet rummer en lang række udfordringer i forhold til at opbygge sundhed og menneskelig bæredygtighed, når dets præmis er, at vi er elskede for det, vi gør, fremfor for dem vi er. Når vi går imod menneskets naturlige behov og tilsidesætter os selv for at opnå kærlighed i et omfang, der er så stort, at det leder til stress, udbrændthed,

Read More »

På toppen?

OM AT LØFTE LEDERE Min vision er at gøre verden smukkere. Det er derfor altid en glæde at arbejde med ledere, og derigennem påvirke erhvervslivet med mine idéer og erfaringer, der på den måde får betydning for mange mennesker. Her er et eksempel for noget af det jeg og mit team gør i forhold til at træne engagerende kommunikation med

Read More »

Why fairy tale illustrations?

A short film about WHY we use fairy tales in our universe. The entire Create A Better World universe is interwoven with fairy-tale drawings created by Thomas H. Nøhr and Fred Tornager in close collaboration with me. The iconic drawings speak to anyone who loves and grew up with fairy tales. I chose this illustrative style because the simple drawings

Read More »

Psykologisk viden til DIG og DINE

PSYKOLOGISK VIDEN TIL DIG OG DINE I Gør Verden Smukkere bøgerne og på den tilhørende blog får du utallige psykologiske værktøjer til livets værktøjskasse. Jeg skriver enkelt, overskueligt, emne opdelt og “ind til benet” om hvert emne. I bøgerne er der en lang række øvelser – mere end 650 totalt – der hjælper dig til at reflektere og indlære værktøjerne.

Read More »

Om selvværd

OM SELVVÆRD Den smukke Prinsesse ser en Askepot, når hun ser sig selv i spejlet… De fleste mennesker er elsket for det, de gør fremfor for den de er. Når din egen elskethed er gjort betinget af andres kærlighed bliver vi alt for sårbare og afhængige af andres velvilje og kærlighed. Hele vores følelsesmæssige og personlige eksistensberettigelse ligger i hænderne

Read More »

Hvad er meningen med livet?

HVAD ER MENINGEN MED LIVET? Det er et spørgsmål, de fleste af os indimellem stiller os selv. Især når livet udfordres, er besværligt eller ophører. Det er sjældent et spørgsmål, der rejses, når vi har det godt, er super tilfredse, lige har mødt vores livs kærlighed eller måske lige har at vundet et meget stort beløb i lotto.   Jeg

Read More »

Jantelovens 2020 modsvar

JANTELOVENS 2020 MODSVAR Narren på illustrationen kan ikke lide den overlegne måde, adelsmanden behandler tjenerinden på, og gør derfor noget ved situationen. Hans lette tilgang til livet og situationen iøvrigt får ham til at tage fat i tjenerinden fremfor at beskrive, hvad adelsmandens surhed gør ved ham. Narren har et kærligt og frit menneskesyn, der er i total modsætning til

Read More »

Lær at holde tale, del 1

LÆR AT HOLDE TALE, 1 Med den overskrift har du sikkert en forventning om, at du her får en hurtig og let gennemførelig opskrift på, hvordan du holder en succesfuld tale. Det er ikke tilfældet. Det er let, at holde en god tale, når vi har et godt indhold, ved hvordan talen skal holdes, vi har trænet talen meget og

Read More »

Velkommen til mere end livets skole

Velkommen til mere end Livets Skole 4.0 Verden er så fuld af farver og nuancer. Alligevel eller netop derfor er der så meget vi mennesker ikke forstår og derfor så meget sorg og ulykke, vi får skabt i vores relationer uden at det er vores intention. Vi går alle i Livets skole, men hvad lærer vi egentligt i den skole

Read More »

Om angst og lyst

OM ANGST OG LYST Alt, hvad vi for alvor har lyst til, er vi også bange for – ligesom alt, hvad vi er bange for, også rummer lyst. Jeg ved, at det kan være svært at forstå og af erfaring, at det også er en meget provokerende tanke for nogen – men inden du eventuelt står af, så giv lige

Read More »

Hvad er projektiv identifikation?

OM PROJEKTIV IDENTIFIKATION Projektiv identifikation finder sted, når vi gør os til noget, andre siger, vi er. Vi identificerer os med en andens projektioner af os og bliver dermed til noget, vi ikke er. En unge adelskvinde giver efter for presset, ifører sig en hat, hun ikke har lyst til at have på og forsøger at være lige så festlig

Read More »

Om mission

OM MISSION Er du bevidst om, hvad der er din mission? Har du formuleret en mission, der hjælper dig til at definere dig som menneske og på et bevidst plan hjælper dig til at styre uden om forhindringer, træffe de rigtige valg og til at nå det, du gerne vil? En formuleret mission, der med baggrund i den du er,

Read More »

Tid til udvikling af DIG og DINE?

TID TIL UDVIKLING AF DIG OG DINE? Uanset om vi vil det eller ej, bringer livet hele tiden nye muligheder og udfordringer til mennesket. Sekunderne, minutterne, timerne, dagene, ugerne, månederne, årene og livet går. Alting er under konstant forandring i os, mellem os – og i verden omkring os. Der er INGEN konstant i verden. Livet er ikke konstant, selvom

Read More »

Om tillid

OM TILLID Vores personlige følsesmæssige forsvar er blevet opbygget i den tidlige barndom, hvor overlevelse var afhængig af vores forældre, og vores egne handlemuligheder var begrænsede. I forhold til at møde verden med åbent hjerte har prinsen i tegneserien oprindeligt ikke fået lært at passe på sig selv. Han møder en virkelighed, der kommer fuldstændig bag på ham, og som

Read More »

Om kreativitet

OM KREATIVITET På illustrationen har prinsessen fået forstyrret sin kreativitet i den tidlige barndom. Hendes lyst til at skabe er nogenlunde intakt, men hun mærker stadig sorgen fra dronningens misbilligelse, når hun skal til at være kreativ. Det har to uheldige konsekvenser. For det første får hun ikke skabt noget. For det andet vil det, hun eventuelt måtte få skabt,

Read More »

Om selvværd, 1

OM SELVVÆRD De fleste af os er ligesom prinsessen i illustrationen blevet elsket for det, vi gør, fremfor for dem, vi er. Vores evne til at tilsidesætte os selv og opfylde andres behov er blevet og bliver stadig belønnet i professionelle sammenhænge, mens vores evne til at mærke os selv, at holde fast i vores følelser og at stå op

Read More »

Om kærlighed

OM KÆRLIGHED Forudsætningen for at kunne elske andre er, at vi elsker os selv. Des mere kærlighed vi rummer, des mere kan vi give ud. Opgaven er at lytte til os selv, at opfylde vores behov og derefter at give kærligheden til sandre – til fællesskabet. Det her handler IKKE om egoisme, men om at opbygge sig selv, for at

Read More »

Om at blive hørt

OM AT BLIVE HØRT Jeg kommer fra en familie, hvor det at blive hørt ikke var normen. Dels fordi vi var mange børn, dels fordi mine forældre havde nok at gøre med at arbejde for at brødeføde børnene. Resultatet af ikke at blive hørt var selvfølgelig et meget højt støjniveau, fordi vi alle kæmpede for at få taletid. Behovet for

Read More »

Om jalousi

Sammen med seksualiteten er jalousi en af de stærkeste og mest intense følelser, vi mennesker kan have. Når vi bliver jaloux, kommer vi i kontakt med vores selvværd over en bred og dyb front. Vores selvværd, elskethed, seksualitet, tryghed, tillid, hverdagsliv, forståelsesramme og virkelighedsopfattelse – altsammen bringes i spil, hvirvler rundt i os, og sætter sig som en smerte. Vi

Read More »

Gør Verden Smukkere 6

En af de vigtigste succesfaktorer i livet – personligt og karrieremæssigt – er en høj grad af følelsesmæssig intelligens. Gør Verden Smukkere serien styrker på enkel vis netop dette gennem klar og ”ind til benet” psykologisk viden, der er lige til at bruge i hverdagen. Ethvert menneskes væsentligste værktøj er psykologisk indsigt samt evnen til at kunne kommunikere og transformere

Read More »

Gør Verden Smukkere 1

En af de vigtigste succesfaktorer i livet – personligt og karrieremæssigt – er en høj grad af følelsesmæssig intelligens. Gør Verden Smukkere serien styrker på enkel vis netop dette gennem klar og ”ind til benet” psykologisk viden, der er lige til at bruge i hverdagen. Ethvert menneskes væsentligste værktøj er psykologisk indsigt samt evnen til at kunne kommunikere og transformere

Read More »

Gør Verden Smukkere 2

En af de vigtigste succesfaktorer i livet – personligt og karrieremæssigt – er en høj grad af følelsesmæssig intelligens. Gør Verden Smukkere serien styrker på enkel vis netop dette gennem klar og ”ind til benet” psykologisk viden, der er lige til at bruge i hverdagen. Ethvert menneskes væsentligste værktøj er psykologisk indsigt samt evnen til at kunne kommunikereog transformere sig

Read More »

Gør Verden Smukkere 3

En af de vigtigste succesfaktorer i livet – personligt og karrieremæssigt – er en høj grad af følelsesmæssig intelligens. Gør Verden Smukkere serien styrker på enkel vis netop dette gennem klar og ”ind til benet” psykologisk viden, der er lige til at bruge i hverdagen. Ethvert menneskes væsentligste værktøj er psykologisk indsigt samt evnen til at kunne kommunikere og transformere

Read More »

Gør Verden Smukkere 4

En af de vigtigste succesfaktorer i livet – personligt og karrieremæssigt – er en høj grad af følelsesmæssig intelligens. Gør Verden Smukkere serien styrker på enkel vis netop dette gennem klar og ”ind til benet” psykologisk viden, der er lige til at bruge i hverdagen. Ethvert menneskes væsentligste værktøj er psykologisk indsigt samt evnen til at kunne kommunikere og transformere

Read More »

Gør Verden Smukkere 5

En af de vigtigste succesfaktorer i livet – personligt og karrieremæssigt – er en høj grad af følelsesmæssig intelligens. Gør Verden Smukkere serien styrker på enkel vis netop dette gennem klar og ”ind til benet” psykologisk viden, der er lige til at bruge i hverdagen. Ethvert menneskes væsentligste værktøj er psykologisk indsigt samt evnen til at kunne kommunikere og transformere

Read More »
CXOPeople ApS · Risvangen 5 · 2700 Brønshøj · Danmark · +45 26 44 17 27 · info@CXOPeople.com · CVR 40916911

Følg os på de sociale medier

CXOPeople.com 2021. All Rights Reserved.

kreditkort
Valuta
DKKDansk krone
EUR Euro