Fundament

Fremtiden tilhører ledere af Den 4. Industrielle Revolution.
Leaders of The Fourth® er involverende, indsigtsfulde og agile ledere, der investerer sig selv, og som er oprigtigt interesseret i andre mennesker.

CXOPeople har udviklet et nyt ledelsesparadigme centreret omkring kommunikation, selvværd og selvværdsledelse. Det nye paradigme samt en stærk og varm vision skaber fællesskab, retning, engagement, kreativitet og frigør menneskelige potentiale til gavn for mennesker og virksomheder.

CXOPeople er grundlagt af Per Leth-Nissen i 2003.

CXOPeople bygger på følelsesmæssig intelligens, kreativitet og dyb menneskelig indsigt. Vi byder på bæredygtig transformation og udvikling af mennesker.

Ekspertise

Vi designer og leder processer for virksomhedens CXO’er og de øverste ledelseslag.
Vi hjælper med at konverterer virksomhedens strategi, ambitioner og ledelsesstil til konkrete adfærdsændringer i jeres organisation. Vores fundament er dyb menneskelig indsigt, involverende processer og en solid, vedvarende kommunikationstræning, der konverterer jeres ledere til at blive transformerende og agile ledere. Lederkompetencer, der er nødvendige for at være en leder, der tilhører fremtiden og dermed Den 4. Industrielle Revolution.

Formater

Vi træner enkeltpersoner, ledelsesteams samt store grupper på Company Days. Vi tænker i helheder og styrker jeres kommunikative evner. Vi har en dyb menneskelig indsigt og en udsædvanlig stor kreativitet, som vi bruger til styrke samarbejdet indenfor og på tværs af virksomhedens CXOTeam. Et godt samarbejde er afgørende for jeres resultatskabelse og for samarbejde på tværs af organisationen og i mødet med andre interessenter.

Når CXOTeamet står sammen om de strategiske mål og forstår at levere samlende autentisk, involverende og solid kommunikation, er de første drivere på plads til at skabe engagement og stærkere resultater i organisationen.
  • Vi styrker den gensidige tillid som base for samarbejde og performance
  • Vi styrker jeres evne til at sætte og kommunikere en klar retning på en involverende måde
  • Vi styrker jeres personlige narrativer med rod i den enkeltes ledelsesstil

The FourthLab®

Den 4. Industrielle Revolution kræver ledere, der engagerer, inspirerer og stimulerer deres kolleger. Evnen til at kunne lede morgendagens organisationer fordrer en transformativ tankegang og en evne til at kunne påvirke menneskers adfærd.

Menneskers mindset har ofte afsæt i fortiden mens fremtiden kræver innovation, agilitet, menneskelighed og ny adfærd. Tilvejebringelse af et nyt mindset sker bedst af mennesker, der er ude af boksen, som eksempelvis vores grundlægger Per Leth-Nissen er det. Hans forretningsmæssige forståelse, menneskelige indsigt og evne til at gå i dybden samt evnen til at koble virksomhedens DNA sammen med følelsesmæssig og kognitiv meningsfuldhed for ledere og medarbejdere er helt unik.

The FourthLab®, er et af vores udviklingsformater, der er velegnet til at forme og sikre en fremtidig organisatorisk og forretningsmæssig succes:
  • Afsættet for The FourthLab®, er virksomhedens strategi og den formulerede aspiration, som CXO’erne i første omgang skal have masseret ind for efterfølgende selv at være i stand til at kunne implementere strategi og aspiration i resten af organisationen.
  • Lederens evne til at skabe involvering, tænke ud af boksen og til at sætte en klar retning gennem involverende kommunikation styrkes gennem erkendelse og menneskelig indsigt.
  • On-site mikro-læring via CXOPeoples CXOSmart® platform understøttet af indsigt og mere end 1.000 øvelser fra Gør Verden Smukkere bogserien.

CXOCoaching

Hvad vil du? Hvad vil I? Hvorfor og hvordan?

Evnen til at kunne skabe en meningsfuld retning, hvor kolleger og medarbejdere animeres til selv at kunne tage initiativ til at udfylde de manglende brikker i en travl og kompleks hverdag er afgørende for at skabe succes.

Som CXO er du både arkitekten, der skal designe kommunikationen og samtidig den, der skal kunne levere kommunikationen på bedst mulig vis – ofte uden nødvendigvis at have fået særlig meget træning heri.

Vi hjælper dig eller dit ledelsesteam med at bygge broen til jeres medarbejdere gennem kommunikativ klarhed med afsæt i jeres talent, jeres kommunikationsevner, virksomhedens strategi og den enkeltes kommunikative og funktionsmæssige opgave, så I sammen og hver for sig når de ønskede mål.

  • Vi arbejder med det, du ønsker at opnå og skaber indsigt gennem erkendelse
  • Vi arbejder med din personlige fortælling, og med din personlige kommunikative vinkel.
  • Vi funderer coachingen i din funktion og i den ledelsesmæssige rolle, du ønsker at have fremover.
  • Du får helt konkrete værktøjer og menneskelig indsigt, der styrker dine evner som leder og menneske. Vi sikrer effekt gennem følelsesmæssig og kognitiv erkendelse.

CXOSmart®

CXOSmart® er forkortelsen for den læring vi tilbyder via smartphones.

Når I er tilbage på jobbet efter endt læring hos os, fortsætter læringen gennem involverende øvelser og konsoliderende indsigt, der sendes direkte til jeres smartphones. Den organiserede mikro læring, der kan finde sted på jobbet eller for den sags skyld også undervejs på vores forløb er uvurderlig i forhold til at fastholde og udvide det tillærte. Adfærd, kultur, kommunikation og samarbejde, der stimuleres gennem involverende øvelser på arbejdspladsen, er blot nogle af de emner, der er relevante for de fleste organisationer.

Den datamæssige indsigt, vi opnår gennem CXOSmart® er værdifuld indsigt som grundlag for løbende læring og forbedring af lederudviklingsrejsen.

Udvalgte klienter

Stay tuned for updates

CXOPeople ApS · Risvangen 5 · 2700 Brønshøj · Danmark · +45 26 44 17 27 · info@CXOPeople.com · CVR 40916911

Følg os på de sociale medier

CXOPeople.com 2024. All Rights Reserved.

kreditkort
Valuta