Om at blive hørt

OM AT BLIVE HØRT

Jeg kommer fra en familie, hvor det at blive hørt ikke var normen. Dels fordi vi var mange børn, dels fordi mine forældre havde nok at gøre med at arbejde for at brødeføde børnene. Resultatet af ikke at blive hørt var selvfølgelig et meget højt støjniveau, fordi vi alle kæmpede for at få taletid.

Behovet for at blive hørt er som andre behov vigtigt at få opfyldt. Behovet er krævende, fordi det implicerer et andet menneske, der måske ikke lige er indstillet på at opfylde behovet, især fordi behovet nemt opstår i den almene kommunikation og ikke er så let identificérbart som det at være tørstig, er det. Det gælder for den, der mærker behovet og i særdeleshed for den, der er objekt for behovet. Som med andre spændingstilstande varierer behovets styrke – nogle gange er behovet mere vigtigt end andre gange.

Når du bliver hørt, fordybes kontakten og forståelsen, og denne fordybelse kommer til at danne afsættet for relationens videre udvikling. Det er ikke bare kontakten udad, der styrkes – det er i mindst lige så høj grad kontakten indad, der udvikles.
Ved at blive hørt falder den indre spændingstilstand, og du får mulighed for reflektion og spejling, der kan bringe dig videre i din udvikling. Samtidig sker der i processen en form for afstemning af tilgangen til og kernen i samværet. Læs og lær gerne mere i bogen Gør Verden Smukkere 1

Leave a comment

CXOPeople ApS · Risvangen 5 · 2700 Brønshøj · Danmark · +45 26 44 17 27 · info@CXOPeople.com · CVR 40916911

Følg os på de sociale medier

CXOPeople.com 2021. All Rights Reserved.

kreditkort
Valuta
DKKDansk krone
EUR Euro