Afspil video

Svært for dig at sige NEJ?

Har du svært ved at sige ved at sige NEJ?

Hvis ja, hvilke af nedenstående 3 kategorier spiller den mest centrale rolle for dig?

Selvværd
Introjektion
Grænsesætning

Selvværd
Selvværdet bliver funderet i den allertidligste barndom. Det etableres og påvirkes
af udefra kommende kærlighed fra især mor og far samt andre nære relationer. Som voksen er det alene den enkelte, der kan opbygge selvværdet gennem en omhyggelig dedikation af energi til udvikling af egenkærlighed. Metoden hertil er principielt ret enkel, men kan være svær at gennemføre. Lidt på samme måde som, at det principielt er enkelt at tabe sig, men at det i praksis kan være svært at gennemføre.
Selvtillid opbygges, når vi er elsket og elsker os selv, for det vi gør og ikke, for dem vi
er. Selvtillid er funderet i handling og i din kunnen. Selvværd opbygges, når vi elsker os selv og er elsket, for hvem vi er uafhængigt af det, vi gør for andre. Selvværd er det, du inderst inde synes om dig selv uafhængigt af, hvad andre måtte mene om dig.
Du kan derfor på samme tid have stor selvtillid som følge af faglige kompetencer,
ros, erfaring og succes og alligevel ikke være tilfreds med dig selv eller dit liv. Den
lave selvfølelse, det afstedkommer, eller tanken om ”hvornår opdager de, at jeg i virkeligheden er inkompetent?”, kræver en udvikling af selvværdet, hvor det er centralt at fokusere på egenkærlighed og  behovsopfyldelse.

Introjektion
Hver kultur og hver familie har normer og udsagn, der styrer og socialiserer.
Arv, miljø og socialklasser påvirker os via sprog og normer helt fra barnsben.
Vi får påført (introjiceret) normerne på et tidligt tidspunkt i vores liv og råsluger udsagnene uden, at vi er i stand til at reflektere over dem. Når noget, der måske er usandt eller i konflikt med vores oprindelige inderste, bliver gentaget tilpas mange
gange, tager det ophold i os som en naturlig del af os selv. Udsagn og normer, vi har råslugt på et tidligt stadie af vores liv, styrer os og forhindrer os i at navigere i
forhold til vores inderste ønsker og behov. Det er vigtigt at identificere og gennemtygge det, vi har råslugt. At beholde det, der er noget værd og spytte resten ud. Det øger vores handlemuligheder, den personlige frihed og integritet.

Grænsesætning
Det er en vigtig forudsætning for at kunne mærke os selv, at vi sætter grænser og er afgrænsede i forhold til vores omverdens ønsker og behov. Vi må holde orden i vores eget hus, være ansvarlige, synlige og tydelige, hvis vi skal bevare os selv som hele individer.

Som voksne har vi selv ansvaret for at sige til og fra, men en eller flere hændelser i
barndommen kan influere på vores nutidige evne til at sige fra. Er vi eksempelvis ikke vant til at blive hørt, er vi blevet udsat for en overmagt fra en voksen, der har tilsidesat vores ønsker og behov eller måske direkte har begået overgreb imod os af
psykisk eller fysisk art, har vi ikke fået skilt os fra vores forældre og deres behov, og
lider vi som følge deraf af at have gået for længe i flinkeskolen – ja, så er det  svært at sige fra. Det samme gælder, hvis vi er optaget af at få kærlighed ved at handle
fremfor at være – for hvordan kan et nej fra vores side så gøre andet end afskære os fra kærligheden?

Læs mere herom i Gør Verden Smukkere 2, 3 og 5.

Vær med til at gøre verden smukkere ved at like, kommentere og dele. På forhånd tak.

KH

❤️❤️❤️

Per

Leave a comment

CXOPeople ApS · Risvangen 5 · 2700 Brønshøj · Danmark · +45 26 44 17 27 · info@CXOPeople.com · CVR 40916911

Følg os på de sociale medier

CXOPeople.com 2023. All Rights Reserved.

kreditkort
Valuta