Velkommen til mere end livets skole

Velkommen til mere end Livets Skole 4.0
Verden er så fuld af farver og nuancer. Alligevel eller netop derfor er der så meget vi mennesker ikke forstår og derfor så meget sorg og ulykke, vi får skabt i vores relationer uden at det er vores intention.

Vi går alle i Livets skole, men hvad lærer vi egentligt i den skole af nye positive idéer, der løfter os fremad? Sætter Livets Skole os fri fra vores iboende mønstre og uhensigtsmæssige adfærd?

Hvad enten du er her som privatperson, leder in spe eller som leder, vil du i mig og mit univers finde psykologisk viden, metoder, erfaringer, øvelser og inspiration, der kan hjælpe dig, dine relationer og dit team til at få et endnu bedre og lykkeligere liv – og for de særligt stræbsomme, der har brug for et mere resultatorienteret sprog: Større succes i din karriere og forretning gennem menneskelig indsigt.

Lidt kontekst
Vi befinder os i den 4. Industrielle Revolution og vores samfund er under massiv og accelererende forandring. Som mennesker og som art stræber vi altid efter at optimere med det formål, at styrke livskvaliteten mest muligt. For os selv, vores nærmeste, venner og samfund.

Udfordringen for os er, at menneskets psykologiske kompetencer og udviklingshastighed ikke står mål med det tempo hvormed teknologi og samfund udvikles. Vi er i en højtudviklet materiel verden, hvor mennesket følelsesmæssigt har svært ved at følge med. De fleste af os mangler relevant menneskelig indsigt og lider under opdragelses- og ledelses paradigmer, der tilhører og er et produkt af fortiden og fortidens behov.

Et nyt paradigme
Vi gør det bedste vi kan. Vi gør det, vi har set og har lært. Men hvis det nu ikke er tidssvarende eller på mange punkter ikke er godt nok, hvad gør vi så? Hvad gør vi, hvis vi trænger til at få lært noget nyt eller vi skal have aflært noget forkert? Hvor går vi hen? Og til hvem går vi for at få psykologisk viden og indsigt, der hjælper os til at få et bedre liv? Et liv, hvor du realiserer dit potentiale, får større nærhed, mindre ensomhed, bedre relationer. Et liv, hvor du med nye psykologiske kompetencer formår at give dine børn det selvværd og de kompetencer, du ville ønske, at dine forældre havde givet dig. Men som de ikke var i stand til at give, fordi de ganske enkelt ikke havde lært det. De gjorde det bedste, selvom det måske ikke var godt nok.

Indsigt
Indsigt er det, der skal til for at du kan nå det, der er din intention eller dit mål. Uanset om det er dine personlige mål, dig i forhold til dine børn, forældre eller relationer. Eller dig, som leder i forhold til dine medarbejdere, kolleger eller virksomhedens interessenter. Hvis du tænker over det, og er forbi det punkt, at det er alle i dine omgivelser, der er forkert på den – og det er dig, der som offer for deres uduelighed alene vide – et øjeblik tager følgende til dig, at: DER ER DÉT, DER ER!

Der er dét, der er!
Se forbi illusionen, se forbi drømmen om det, du troede det skulle være. Se klart med indsigt. Menneskelig indsigt kommer gennem viden, erfaring, ved at se indad, ved at reflektere, ved at forstå og ved at se bagom det umiddelbart synlige.

Se på dig selv, se på dine nærmeste, på familien, vennerne, relationerne, arbejdspladsen, lederen, samfundet. Der er dét, der er – og det er dig, der bestemmer, hvad du vil gøre med det, der er. Flyt dig fysisk, hvis du ikke kan lide det, det der er. Eller flyt dig fra det, der er ved at forandre dig selv, så du finder fred og accept gennem erhvervelse af større psykologiske og følelsesmæssige muskler, du kan bruge til at forandre din omverden. Vid, at bevidst forandring kræver indsigt, tid, vilje og handling.

Livets Skole 4.0
I Livets skole version 4.0 er nøglen til personlig og bæredygtig vækst åndelig føde. Dels gennem selvindsigt og dels gennem udvikling af evnen til at skabe værdi for andre gennem viden, ægte interesse, nærhed, kærlighed og selvværd.

Mennesker har brug for og søger efter mening. Vi har brug for et højere formål til gavn for fællesskabet. Vi skal forstå, at det at beskæftige sig med at udvikle sig selv er i fællesskabets interesse. Det er også vigtigt at forstå, at opbyggelse af indsigt og egenkærlighed er forudsætningen for at kunne give til andre. Hvis vi ikke har noget at give af, hvordan kan vi så give til andre?

Gør Verden Smukkere
Gennem vores familiers betingelser, kultur og forudsætninger er vi alle et produkt af Livets Skole version 1, 2 og 3. Indenfor de seneste år er Livets Skole version 4.0 ankommet.

Et nyt paradigme, der med nye krav og muligheder buldrer ind på livets perron, uanset om vi vil det eller ej. Et paradigme, der er et produkt af den fjerdeindustrielle revolution, der stiller nye krav til ledere og mennesker om forandringsvillighed. Et nyt paradigme, der menneskeligt og ledelsesmæssigt mere end nogensinde handler om, at få det bedste frem i mennesker. Konsulenters peptalks, buzz-words og pseudosmarte formålsformuleringer er passé. Nu handler det endeligt om ægte interesse for mennesket, om selvindsigt og evnen til at omsætte indsigt til adfærd og kommunikation, der frisætter mennesket. Der skal sættes retning, skabes mening og forståelse med det formål at transformere den enkeltes potentiale til gavn for fællesskabet. Evnen til at skabe mening og ægte interesse for den enkelte gælder for ledere såvel som for mor og far i samværet inden for familiens rammer.

Min vision
Min vision er, at Gøre Verden Smukkere. Det er ikke altid, at det lykkes. Men jeg gør det bedste jeg kan, selvom det nogle gange er elendigt. Hver gang det ikke lykkes kommer mit automatiske forsvar og kalder mine medmennesker – ”de andre” – for ting, jeg ikke vil nævne her. Når støvet så har lagt sig (og det gør det altid), ser jeg herefter på, hvad jeg kunne have gjort anderledes, hvad var min del af konflikten og hvad skal jeg lære, så det ikke sker igen. Herefter ser jeg, om jeg har adgang til den psykologiske viden, der kan løfte mig, så jeg får styrket min følelsesmæssige intelligens, der er forudsætningen for, at det jeg vil, lykkes.

Mit ønske er, at jeg med mine 6 bøger og med siden her og ikke mindst gennem min undervisning, mine relationer og mit netværk kan bidrage til at Gøre Verden Smukkere.

Om eventyr universet
Hvis du undrer dig over mit valg af eventyret som ramme for det visuelle univers, så skyldes det, at eventyret taler til alle og til en afgørende og definerende tid i mennesker. Universet kan forekomme barnligt, men lægger du dit voksne forbehold til side, så vil du sikkert opdage, at det sætter dig i kontakt med en del af dit liv og en tid, du måske ikke så ofte er i kontakt med. En tid, hvor meget af det, der definerer dig som menneske er blevet skabt på godt og ondt.

Jeg håber, at du har lyst til at bidrage ved at følge, dele, kommentere og selv gå vejen til større indsigt, så du kan blive så tilfreds med dit liv som muligt. Det fortjener du. Det fortjener dine relationer og det fortjener verden.

Ind til benet, lad os komme i gang!

Kærlig hilsen

Per

6

Leave a comment

CXOPeople ApS · Risvangen 5 · 2700 Brønshøj · Danmark · +45 26 44 17 27 · info@CXOPeople.com · CVR 40916911

Følg os på de sociale medier

CXOPeople.com 2021. All Rights Reserved.

kreditkort
Valuta
DKKDansk krone
EUR Euro